+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení: 
manažerský rozvoj, marketing, HRM

+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení:
manažerský rozvoj, marketing, HRM

Psychometrie ve výběrovém řízení – střípek do mozaiky

Psychometrické dotazníky a výkonnostní testy se stále častěji stávají běžnou součástí výběrových řízení. V praxi se setkávám s mnoha...

Proč je zpětná vazba energií rozvoje?

Zpětná vazba je zrcadlem našeho jednání, chování. Bez zpětné vazby zůstává slepá skvrna navždy slepou (Johariho okno – nevím já, ví druzí).

Různé úrovně marketingu

Zjednodušeně se dá říci, že marketing dělá každý. Otázkou spíš tedy je, jakou konkrétní podobu marketingu daná osoba či firma potřebuje...

Proč je důležité se na schůzku s klientem připravit

Na úvodní schůzku s klientem (startující spolupráci) si člověk zpravidla připraví přehled potřebných dotazů. Na co už se ale nelze...

Bezpečný přístav

Říká se, že by člověk měl mít život pevně ve svých rukou. Vědomě ho žít. Uf, tak jo! Jen bohužel člověk občas míní, ale život změní...

Byl jednou jeden rybník…

Na každou událost/situaci se dá nahlížet z mnoha úhlů pohledů, různé komplexity informací. Každého z nás v daný okamžik něco podnítí...

Jak nižší rozpočet ovlivní marketing?

Obecně platí, že čím méně objemu peněz na marketing firma má, tím více se musí do činností zapojit osobně. A tím více musí...

Dovolit si chvíli jen tak být…

Zařadit si denně do vlastního programu chvíli pro sebe sama může být jedna z cest, jak být efektivnější, produktivnější a vyrovnanější.

Proč stejný marketing nikdy nebude fungovat stejně?

Protože nelze nastavit totožné podmínky. Ani u podobných firem. Případové studie a příběhy z praxe jsou sice důležitou a zajímavou...