+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení: 
manažerský rozvoj, marketing, HRM

+420 731 281 840 | info@sharane.cz

Vzdělávání, inspirace, sdílení:
manažerský rozvoj, marketing, HRM

Plánování B2B marketingu je „snadné a složité“ zároveň

Střípky z praxe

V B2B marketingu se zpravidla nejvíce řeší tři oblasti – web (musí podporovat image), osobní prodej (ideální je fungující spolupráce obchodu s marketingem), tvorba obsahu (nejlépe pravidelná a konzistentní).

Zní to jednoduše a jasně. Proč to ale jednoduché vůbec není? Protože vše, co tvoří marketing, není nikdy stejné.

V zásadních bodech se podmínky firem liší v tomto:

Rozpočet

 • Peníze mají zásadní vliv na vše – technické a grafické zpracování webu, využívání komunikačních nástrojů, velikost marketingového oddělení, možnosti využívání externích specialistů apod.
 • Většinou platí: čím nižší rozpočet, tím více času, energie a trpělivosti musí do marketingu vložit firma sama.

Aktuální stav marketingu

 • Velký rozdíl při plánování marketingu je ve firmě, která má funkční a existující image, oproti firmě, která značku doposud moc neřešila.
 • Velmi se také liší marketing v tom, zda jsou jednotlivé aktivity buď rozpracované, běží, dlouhodobě fungují, nebo zatím neexistují vůbec.

Lidé

 • Marketing je hodně o budování značky, odvaze být vidět. A to není pro každého. Je potřeba hledat individuální cestu, která bude v souladu s podstatou firmy a lidé ji budou ochotni akceptovat a podpořit.
 • Velmi důležité je také nastavení a komunikace hodnot napříč firmou, propojení marketingu s dalšími odděleními, zejména s obchodním oddělením apod.

Obsah (témata, forma)

 • Jsou firmy, u kterých je nalezení vhodných témat složitější než jinde.
 • Čím specifičtější obor podnikání je, tím náročnější je oslovit cílové publikum.
 • Zpracování témat podle oboru podnikání může být různě časově, finančně a technicky náročné.
 • Je nutné v plánování komunikace rozlišit význam obsahu. Zda tvoří podstatnou, nebo jen podpůrnou část marketingové komunikace. Může se to změnit.

Čas

 • Každá firma má odlišné časové kapacity na marketing. Ovlivňuje to frekvenci a množství využívání marketingových nástrojů.

Připravenost na změny, trpělivost

 • Ve většině případů nemá změny nikdo moc rád. Je to proces, který vyžaduje čas, trpělivost, motivaci. I v tomto směru má každá firma odlišný přístup, který je potřeba respektovat a plány tomu přizpůsobit.

Eva Havelková
Eva Havelková
Odborný garant tématu
• marketingová konzultantka od roku 2012
• vedení a koordinace projektů od návrhu až po realizaci
• definice značky (brandu), komunikační strategie
• tvorba www, tiskovin, online marketing, copywriting
• strategie reklamních kampaní

Detail nabízených služeb: Marketing | Interní komunikace

Sdílet článek s přáteli:

Máte zájem o novinky?

Připojte se k odběru a dostávejte nejnovější zprávy od našeho týmu
  Chcete se dozvědět více?

  Neváhejte nás kontaktovat